Tarsus Üniversitesi KPSS 65 puan ile işçi arıyor! Müracaat için son 1 hafta…

Posted by

Tarsus Üniversitesi  kontratlı işçi çalıştırılmasına ait 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslara” nazaran 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrası uyarınca kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacak olan kurum, tekrar beraberinde adaylardan 65 KPSS puan kuralı arıyor. İşte müracaata ait merak edilen tüm ayrıntılar…

Son Müracaat Ne Vakit?

Tarsus Üniversitesi  işçi alımı müracaatları 20 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 3 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar e-Devlet Kapısı üzerinden “Tarsus Üniversitesi – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden süreçlerini online olarak gerçekleştirebilecek. Şahsen müracaat alınmayacak olup posta yahut öteki yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek

Müracaat Koşulları Neler?

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. unsurunda belirtilen genel kuralları taşıyor olmak.

2. Başvuran adaylardan lisans mezunları için 2020 KPSS(B) kümesi KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) kümesi KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2020 KPSS(B) kümesi KPSSP94 puanı temel alınacaktır. Başvuracak adayların 2020 yılı KPSS(B) kümesi imtihanından ilgili puan cinsinden en az 65 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan cinsinden farklı puan cinsinden yahut ilgili puan tipinde 65 puanın altında puanla yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” karar uyarınca tek taraflı mukavelesini fesih edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.

4. Haklarında yaptırılacak olan arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

5. Yurt dışındaki yahut yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların denklik gösterir evraklarını Meslek Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

RESMİ İLAN METNİ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.