Dışişleri’nden Yunanistan’ın müftülük düzenlemesine reaksiyon

Posted by

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan, Batı Trakya’daki müftülüklere yönelik ahiren kabul ettiği bir yasal düzenleme ile Batı Trakya Türk Azınlığının (BTTA) Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, milletlerarası mutabakatlarla teminat altına alınmış olan hak ve özgürlüklerini bir sefer daha ihlal etmiştir. BTTA’nın temsilcileriyle istişare edilmeden hazırlanan bu yasal düzenleme, BTTA’nın kendi seçtiği müftüleri ve hasebiyle BTTA’nın iradesini ve din özgürlüğünü bir sefer daha yok saymaktadır. Bu çerçevede, kelam konusu yasal düzenleme hakkında BTTA İstişare Şurası’nın dün yaptığı ve soydaşlarımızın haklı yansısını yansıtan açıklamayı bütünüyle destekliyoruz” denildi. 

Lozan Barış Antlaşması 40’ıncı unsurunun, Batı Trakya’daki Türk azınlığa kendi dini, eğitim ve hayır, toplumsal kuruluşlarını kurma, yönetim etme ve denetim etme hakkı tanıdığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yunanistan’ın ahdi yükümlülükleri hilafına bu hakkı ihlal etmesi, geçmişte AİHM kararlarıyla da tescil edilmiştir. Yunanistan’ın BTTA’ya müftülerini seçme, müftülüklerini yönetme ve yapılandırma konusunda gereken takviyesi ve kolaylığı sağlaması gerekirken, müftülükleri, BTTA’nın iradesi hilafına büsbütün kendi idaresi altına almaya çalışması kabul edilemez bir durumdur. Bu yasal düzenlemeyle Yunanistan, soydaşlarımızın memleketler arası mutabakatlarla garanti altına alınmış dini alandaki hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyi sürdürerek, müftülük kurumunu Yunan devletinin denetiminde bir yapıya dönüştürmeye çalışmaktadır. Türkiye, ülkesindeki gayrimüslim azınlıkların dini kurumlarının işleyişine ve önderlerinin seçilmesine bu cins baskıcı maddelerle ve uygulamalarla müdahale etmemektedir. Yunanistan’ı bir kere daha memleketler arası hukuka hürmet göstermeye, Lozan Barış Antlaşması ve öbür ilgili mutabakatlardan kaynaklanan ahdi yükümlülüklerini yerine getirmeye ve BTTA’ya yönelik baskı ve sindirme siyasetlerine son vermeye davet ediyoruz. Şimdiye kadar olduğu üzere, bundan sonra da soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.