Boğaziçi hukuk fakültesiyle birlikte birinci 100’e girenlerden 80’ini üniversiteye bekliyor

Posted by

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, bu yıl öğrenci almaya başlayacak hukuk fakültesinde, dünyanın seçkin üniversitelerinde doktora yapmış isimlerin öğretim üyesi olarak vazife yapacağını belirterek, bu yıl imtihanda derece yapan birinci bin öğrencinin 700’den fazlasının üniversitelerine gelmesini beklediklerini söyledi.

Rektör İnci, yeni kurulan ve bu yıl öğrenci alımına başlayacak hukuk fakültesi ve üniversite tercihleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Hukuk fakültesinin heyetim çalışmalarının tamamlandığını tabir eden İnci, programda yer alacak derslerin ve akademik takımın eğitim periyoduna hazır olduğunu söyledi.

Fakültenin akademik takımının yurt dışında saygın üniversitelerde doktora yapmış isimlerden oluştuğunu bildiren İnci, “Örneğin Sorbonne’dan, Oxford’tan, Universty of London’dan, Queen Mary’den, Leicester’den, Manchester’dan, Heidelberg’den ve öbür üniversitelerden arkadaşlarımız olacak. Bir arkadaşımız hariç tamamı yurt dışında doktora yapmış isimler. Türkiye’nin saygın üniversitelerinden de ilgi var.” sözlerini

Hukuk fakültesinin bilhassa milletlerarası hukukta ön plana çıkmayı hedeflediği için ayrıyeten yurt dışından ehil akademisyenlerin de olacağını aktaran İnci, Harvard Üniversitesinden de bir hukukçuyu konuk öğretim üyesi olarak davet edeceklerini kaydetti.

Hukuk fakültelerinde kamu hukuku ve özel hukuk alanlarının bulunduğunu hatırlatan İnci, şöyle konuştu:
“Biz, çağın ihtiyaçlarına uygun atılım yapıp, bu alanlarda ön plana çıkmayı istiyoruz. Örneğin milletlerarası hukukta, yapay zekada, sıhhat hukukunda, spor hukukunda, moda ve uzay hukuku üzere alanlarda akla Boğaziçi Üniversitesi gelecek biçimde fakültemizi donatmaya başladık. Bunun yanında natürel ki idari hukuk, ceza hukuku üzere alanlar da olacak. Boğaziçi Üniversitesinin bir özelliği de seçmeli ders havuzunun olması. Alanınızın dışında da ders alıp, kendinizi o alanda ilerletebilirsiniz. Buradan mezun olanlar, ülkemizdeki her hukuk fakültesinden olduğu üzere hakim, savcı ve avukat olabilecek lakin bunun yanında İnsan Hakları Mahkemesinde, Birleşmiş Milletler’de, Milletlerarası Adalet Divanı üzere yerlerde vazife yapabilecek donanıma sahip olacak. Zira İngilizcenin yanı sıra Almanca, İspanyolca, İtalyanca üzere ikinci bir lisanı de âlâ düzeyde öğrenebilecekler. Boğaziçi’nde eğitim ve kültür alan öğrencilerimiz hukuk alanında da parlayan yıldız olacaklar.”
Bu yıl hukuk kontenjanlarının 70 olduğunu, kaliteyi korumak ve kaynaklar açısından bu sayıyı artırmayı düşünmediklerini anlatan İnci, öğrencilerin bir kısmının İngilizce hazırlık eğitimi alacağını aktardı. İnci, İngilizcesi olan öğrencilerin yanı sıra kuralları sağlayarak yatay geçişle gelebilecek öğrencilerin birinci sınıfa başlayacağını kaydetti.
Fakültede seçmeli derslerle birlikte eğitim lisanının yüzde 50 civarında İngilizce olacağını belirten İnci, “Hukukun kendine has bir yapısı var. Kavramlar Türkçe olduğu için siz ceza hukukunu, aile hukukunu, yönetim hukukunu İngilizce veremezsiniz.” halinde konuştu.
Prof. Dr. İnci, yüksek lisans ve doktora programları için hazırlıkların sürdüğünü söz ederek, ikinci eğitim devri ya da 2023 sonbaharında eğitime başlayacaklarını lisana getirdi.

Hukuk fakültesi dekanlığına vekaleten görevlendirme

Hukuk fakültesinin kurucu dekanı Selami Kuran’ın sıhhat sıkıntıları nedeniyle, kendi isteğiyle istifa ettiğini belirten İnci, şunları kaydetti:

“Türkiye’deki akademi idaresinde, dekanı, vekaleten ya da asaleten rektör atayamıyor, görevlendirme Yüksek Tahsil Kurumu (YÖK) tarafından yapılır. Dekan atamaları YÖK Genel Konseyinden geçiyor. Öncelikle üniversite üç aday belirleyip YÖK’e bildiriyor. YÖK’te yapılan değerlendirmelerin akabinde isimler YÖK Genel Şurasına geliyor. Genel Konsey da kısa müddetlerde toplanmıyor. Hukuk fakültesi bu biçimde dekansız kalamazdı. Bu yüzden YÖK Başkanlığı vekaleten bir görevlendirme yaptı. Ben başından beri hukuk fakültesinin her şeyiyle ilgilenmiş idare şurası üyesi ve üniversitenin rektörü olduğum için bu görevlendirme yapıldı. Bu idari bir misyondur. Örneğin bir derse karar vermek istediğinizde hocalarınıza, takımınıza, üniversitenin öteki şuralarına danışarak karar alıyorsunuz.”

Hukuk fakültesi dekanlığına asaleten atamayı, mümkün olan en kısa müddette yapmak istediklerini lisana getiren İnci, Boğaziçi Üniversitesinin atama-yükseltme kriterlerini karşılayan, var olan akademik takımdan aşağıda olmayacak bir dekanın atanması gerektiğini vurguladı.

Boğaziçi’nin kendine has akademik gelenekleri ve özgünlüğü bulunduğunu aktaran İnci, şunları aktardı:

“Hukuk fakültesinin de buna entegre olması gerekiyor. Bunu, buranın müktesebatına vakıf olan ve geçmişi olan birileriyle yapmak en kolayıdır. O açıdan üniversitenin rektörü olmam, yaklaşık 30 yıllık hocası olmam, akademik gelenek ve göreneklere sahip olmam, bu entegrasyonu aslında daha fazla kolaylaştıracaktır. Açıkçası fazla da kalmak istemem zira rektörlük vazifem var. Temennim en kısa müddette uygun bir arkadaşımızın görevlendirilmesi.”

“Öğrenciler Boğaziçi’ne gelmedikleri vakit içlerinde ukde kalacağına inanıyorum”

Yükseköğretim Kurumları İmtihanı (YKS) sonrası tercih ve kayıt devrine ait de değerlendirmelerde bulunan İnci, öğrencilerin üniversitelerine ağır ilgi gösterdiğini ve bu yıl 34 programa 2 bin 182 öğrenci alacaklarını lisana getirdi.
Geçen eğitim yılında yaşanan olayların üniversiteye olan ilgiyi azaltmadığını, öğrenci adayları ve velilerde kaygı oluşturmadığını tabir eden İnci, “Gelen öğrencilerin sayılarına, velilere, bizimle yazışmalara baktığımızda ya da tanıtım ofisimizle olan bağlantılarda hiçbir olumsuz tesir ya da tasa olmadı. Tam aksine daha fazla bir ilgi oldu. İçeriden ya da dışarıdan birilerinin kurumumuzu kötülemeye çalışmaları merak uyandırıyor ve beşerler bizimle bağlantıya geçip üniversitemizi daha yakından tanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Boğaziçi Üniversitesinin birden fazla öğrencinin tercih etmek istediği bir eğitim kurumu olduğunu söz eden İnci, kelamlarını şöyle sürdürdü:
“Öğrenciler Boğaziçi’ne gelmedikleri vakit, ‘Keşke Boğaziçi Üniversitesine gitseydim.’ diye içlerinde ukde kalacağına inanıyorum. A üniversitesine gittikleri vakit ‘Ben tam burslu okudum.’ diyecekler. Biz size ‘Burs aldınız mı almadınız mı?’ diye sormuyoruz lakin ‘Nereden mezunsunuz?’ diye soruyoruz. Her vakit ‘ben tam burslu olarak okudum’ cümlesini yanına koyma gereksinimi hissedecekler. Fakat Boğaziçi Üniversitesine gelen öğrenciler buradan mezun oldukları vakit ‘Biz Boğaziçi mezunuyuz.’ diyecekler ve öteki hiçbir açıklamaya gereksinim duymayacaklar. Zati Boğaziçi’ne geldikten sonra dersleri, interdisipliner yapısı, iklimi, öğrencileri adeta büyüler ve o aidiyeti ömür uzunluğu sürer.”
Boğaziçi’nin her vakit en yüksek puanlı öğrencileri aldığını lisana getiren İnci, bunun hocaların ders anlatmasına, imtihanlara, öz inanca, kaliteye tesir ettiğini kaydetti.
Uzun yıllardır Boğaziçi Üniversitesinin tercih sırasının en üstünde yer aldığını vurgulayan İnci, “Boğaziçi Üniversitesinin şöyle bir özelliği daha var. Üniversite imtihanında birinci 100’den aşağı üst 70’ini, birinci binin ise 700’ünü alıyoruz. Yıllardır bu aşağı üst böyledir. Bizim beklentimiz, hukuk fakültesiyle birlikte birinci 100’ün 80’den fazlasının, birinci binin ise 700’den fazlasının Boğaziçi’ne gelmesi tarafında. Bir kısım öğrenciler de tıp fakültelerini tercih ediyor. O da bizim üniversitemizde yok.” diye konuştu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.