AK Parti, öğrenci affı düzenlemesini Meclis’e sundu

Posted by

AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara- AK Parti’nin Meclis’e sunduğu torba yasada yer alan önemli düzenlemeler özetle şöyle:

50/d düzenlemesi

Araştırma görevlisi kadrolarına atanıp, doktora veya diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların kadro ile ilişikleri bir yıl uzatılacak. Bir yıllık sürenin sonunda kadrosunun bulunduğu üniversitenin performansa dayalı kriterlerini sağlayan araştırma görevlilerinin kadrosu bir yıl daha devam ettirilebilecek. Bu sürelerin sonunda araştırma görevlilerinin kadro ile ilişikleri kendiliğinden kesilecek. 50/d’li araştırma görevlilerinden tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri en fazla 6 ay süreyle daha devam edecek. 6 aylık süre içerisinde devlet üniversitelerinde alanıyla ilgili doktora veya sanatta yeterlik eğitimine başlamayanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri kendiliğinden kesilecek. 

Öğrenci affı

Üniversiteden hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi görürken her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlara af geliyor. Aftan, terör, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar ile terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler yararlanamayacak. Aftan faydalanmak isteyenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde, ayrıldıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. 

n Hükümlüler, yeni düzenlemeyle birlikte salıverilmelerinden sonra yaşamlarını sürdürecek meslek ve sanatları öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini geliştirmek veya güçlendirmek, yeniden topluma kazandırmak ve iyileştirilmelerini temin etmek amacıyla kurum dışında çalıştırılabilecek.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.